Facebook chat

Từ tháng 4 năm nay tất cả những người đi xe đạp đều phải đội mũ bảo hiểm.

Từ tháng 4 năm nay tất cả những người đi xe đạp đều phải đội mũ bảo hiểm.

Từ tháng 4 năm nay tất cả những người đi xe đạp đều phải đội mũ bảo hiểm.

Từ trước đến nay, luật pháp có quy định trẻ em dưới 13 tuổi nên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp.

Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 4 năm nay đã có quy định phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đối với tất cả những người đi xe đạp, kể cả người trên 13 tuổi. Vì lý do tai nạn xe đạp đang ngày càng tăng.

Theo báo cáo của Sở Cảnh Sát, trong số những vụ tai nạn xe đạp trong 05 năm qua, tỉ lệ người tử vong do không đội mũ bảo hiểm cao hơn 2,2 lần so với những người có đội mũ bảo hiểm.

Mặc dù không có hình phạt đối với việc không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, Sở Cảnh Sát đã nói rằng họ muốn giảm số người bị thương hoặc tử vong bằng cách tạo thói quen đội mũ bảo hiểm cho người dân.

(Nguồn: NHK)

No Comments

Post a Reply